Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnika Morska w Szczecinie
 • Miejsce: Szczecin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

asystent w dyscyplinie naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja w Katedrze Elektroniki i Telekomunikacji, 2 etaty, czas określony.

Nasze wymagania

 • ukończone studia II stopnia z wynikiem co najmniej dobrym w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w
 • uzyskany tytuł zawodowy lub równorzędny
 • posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu zajęć na kierunkach: informatyka, telekomunikacja, elektronika, elektrotechnika, automatyka, mechatronika, teleinformatyka w szkolnictwie wyższym lub średnim technicznym o profilach zgodnych z informatyką, telekomunikacją, elektroniką, elektrotechniką, automatyką, mechatroniką lub posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w sektorach ICT lub elektrotechniki w zawodach: informatyk, teleinformatyk, elektronik, elektrotechnik, automatyk, mechatronik, elektroautomatyk lub jest absolwentem kierunku studiów z obszarów informatyka, telekomunikacja, elektronika, elektrotechnika, automatyka, mechatronika, teleinformatyka oraz ukończył te studia w okresie 2 lat kalendarzowych przed podjęciem zatrudnienia w Uczelni na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji lub na Wydziale Mechatroniki Elektrotechniki
 • dobra znajomość języka angielskiego oraz bardzo dobra znajomość języka polskiego
 • umiejętności dydaktyczne
 • gotowość do podjęcia pracy naukowej
 • umiejętności z zakresu programowania oraz obsługi programów użytkowych i inżynierskich
 • podstawowe umiejętności z zakresu obsługi elektronicznej aparatury kontrolno-pomiarowej

Mile widziane

 • posiadanie wszelkich certyfikatów zawodowych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej

Oferujemy

 • komfortowe warunki pracy naukowej (nowoczesna przestrzeń biurowo-laboratoryjna),
 • konkurencyjne zarobki: około 5 000 PLN
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie
 • życiorys zawodowy oraz informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
 • dokumenty wynikające z art. 21 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2023 r. poz.1304),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celach przeprowadzenia konkursu.

Załączniki