Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Inżynierii Produkcji
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • matematyka

Opis stanowiska

konkurs otwarty na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Zastosowań Matematyki i Informatyki na Wydziale Inżynierii Produkcji. Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Głęboka 28 pok. 138 w terminie do dnia 31.08.2024 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 23.09.2024 r.

Nasze wymagania

 • ukończone studia magisterskie na kierunku matematyka, informatyka lub kierunku, który jest związany z zastosowaniami matematyki lub informatyki,
 • predyspozycje do pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • nienaganna postawa etyczno-moralna
 • umiejętność pracy w zespole,
 • biegła znajomość języka polskiego
 • dobra znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć w języku polskim
 • praca w zespole

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • życiorys
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni, https://up.lublin.pl/bip/oferty-pracy/druki-do-pobrania/)
 • dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie
 • oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https://up.lublin.pl/bip/oferty-pracy/druki-do-pobrania/)
 • oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ww. ustawy (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https://up.lublin.pl/bip/oferty-pracy/druki-do-pobrania/)
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone z oryginałem do wglądu. Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Głęboka 28 pok. 138.