Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Opis stanowiska

Instytut Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim poszukuje kandydata na stanowisko asystenta w Zakładzie Teorii Wychowania i Pedagogiki Opiekuńczej

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra z zakresu pedagogiki
 • tematyka rozprawy doktorskiej związana z problematyką pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
 • doświadczenie zawodowe w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych lub/i w szkole (np. pedagog szkolny, nauczyciel świetlicy szkolnej)
 • udokumentowana aktywność naukowa i badawcza pozytywnie rokująca na budowanie potencjału naukowego dyscypliny pedagogika
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami
 • kwalifikacje do prowadzenia zajęć w j. polskim i j. angielskim

Mile widziane

 • ukończenie kursów i szkoleń związanych z obszarem problemowym pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
 • udokumentowany publikacjami dorobek naukowy, odpowiadający profilowi badawczemu Zakładu Teorii Wychowania i Pedagogiki Opiekuńczej

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć ze studentami w j. polskim i j. angielskim
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni
 • doświadczenie w prowadzeniu badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora UG
 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys – CV
 • odpis dyplomu
 • informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych z wykazem publikacji – jeżeli dotyczy
 • oświadczenie kandydata, że UG będzie dla niego podstawowym miejscem pracy

Załączniki