Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Sopot
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Prowadzenie zajęć dydaktycznych (w tym w języku angielskim) z zakresu logistyki, informatyki w logistyce, zarządzanie łańcuchami dostaw. Prowadzenie badań naukowych (w tym pisania publikacji naukowych w języku angielskim) w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw. Wykonywanie czynności organizacyjnych na rzecz katedry i wydziału.

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach dotyczących biznesu, ekonomii, zarządzania, transportu, logistyki
 • oczekiwana osoba ze statusem doktoranta Szkoły Doktorskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
 • sprecyzowane zainteresowania dotyczące zagadnień ekonomicznych, biznesowych lub zarządczych, w tym logistycznych lub zarządzania łańcuchem dostaw
 • zobowiązanie się do pisania publikacji naukowych w języku angielskim
 • zobowiązanie się do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim
 • udokumentowane publikacje naukowe
 • umiejętność pracy zespołowej, chęć doskonalenia warsztatu naukowego i dydaktycznego
 • znajomość technologii informatycznych w stopniu umożliwiającym zastosowanie ich w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
 • wysoka ocena rozmowy kwalifikacyjnej

Zakres obowiązków

 • praca w pełnym wymiarze godzin dla stanowiska asystenta
 • przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym w języku angielskim, w ramach pensum dydaktycznego
 • inicjowanie i realizacja prac badawczych w obszarze naukowym Katedry Logistyki
 • realizacja prac organizacyjnych na rzecz Katedry Logistyki i Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

Oferujemy

 • rozwój naukowo-dydaktyczny

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego) (dostępny na stronie: https://ug.edu.pl/strona/47117/przed-zatrudnieniem)
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie: https://ug.edu.pl/strona/47117/przed-zatrudnieniem)
 • Kopia dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra
 • Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym
 • Inne informacje, które zdaniem kandydata mogą decydować o powodzeniu w postępowaniu konkursowym

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Sekretariat Katedr Ekonomiki Transportu i Logistyki, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, ul. A. Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, w pok. A 134 lub e-mail: til@ug.edu.pl