Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Mechaniczny Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
Asystenta w grupie pracowników dydaktycznych
w Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej na Wydziale Mechanicznym
Wymiar etatu: pełny 1/1
Liczba dostępnych stanowisk: 1
Rodzaj umowy o pracę: na czas określony minimum 1 rok z możliwością przedłużenia
Reprezentowana dyscyplina naukowa inżynieria mechaniczna (dotyczy stanowisk badawczych i badawczo-dydaktycznych)

Nasze wymagania

 • • tytuł zawodowy magister inżynier lub magister w dyscyplinie inżynieria mechaniczna lub fizyka, lub innej pokrewnej,
 • • uzyskanie znaczących osiągnięć w czasie studiów lub w dotychczasowej pracy zawodowej,
 • • udokumentowane co najmniej 0,5-roczne doświadczenie w zakresie metrologii współrzędnościowej,
 • • płynna znajomość języka polskiego, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim (w przypadku obcokrajowców potwierdzona stosownymi certyfikatami),
 • • udokumentowana znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2,
 • • znajomość oprogramowań metrologicznych: Calypso, PolyWorks, PC-Dmis,
 • • znajomość bieżących trendów w zakresie metrologii współrzędnościowej udokumentowana udziałem w zespołach badawczych w co najmniej 2ch projektach oraz autorstwem/współautorstwem co najmniej jednej publikacji naukowej,
 • • posiadanie przygotowania pedagogicznego lub uzupełnienie go w pierwszym roku zatrudnienia,
 • • cechy osobiste: komunikatywność, samodzielność, kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista.

Zakres obowiązków

 • • realizacja zajęć ze studentami w zakresie określonym w Regulaminie Pracy PK,
 • • przygotowanie materiałów dydaktycznych,
 • • prowadzenie konsultacji ze studentami.
 • • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych,
 • • aktywny udział w pracach organizacyjnych Laboratorium i Wydziału,
 • • organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych i prezentacyjnych uczelni,
 • • wykonywanie prac zleconych przez przełożonego zgodnie z potrzebami laboratorium.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Politechniki Krakowskiej,
 • • kserokopie dokumentów, zaświadczeń, certyfikatów, poświadczających wykształcenie oraz umożliwiających potwierdzenie prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów,
 • • wykaz osiągnięć i publikacji naukowych,
 • • zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego (jeżeli posiada).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej, Wydział Mechaniczny Politechnika Krakowska, al. Jana Pawła II 37, budynek C., pok. C102, w godz. 10 - 15.