Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Architektury Wnętrz
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Opis stanowiska

Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w I Pracowni Projektowania Mebli i Elementów Wyposażenia Wnętrz na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Nasze wymagania

 • 1. spełnienie wymogów art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • 2. posiadanie tytułu zawodowego magistra
 • 3. prowadzenie aktywnie działalności artystycznej lub naukowej w szczególności w zakresie projektowania wnętrz i mebli, z uwzględnieniem czynnego udziału w procesie realizacyjnym
 • 4. posiadanie predyspozycji do pracy artystycznej lub naukowej i dydaktycznej, w szczególności w zakresie wynikającym z analitycznego podejścia do procesu projektowego, umiejętności kreowania układów konstrukcyjnych, wiedzy dotyczącej technologii i materiałoznawstwa, umiejętności dokumentowania procesu projektowego i opracowywania dokumentacji technicznej
 • 5. biegłe posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie

Mile widziane

 • 1. uzyskanie ponadprzeciętnych ocen z przedmiotów związanych z projektowaniem, w szczególności architektury wnętrz i mebli na studiach magisterskich, na kierunku architektura wnętrz w specjalności projektowanie mebli
 • 2. dyplom w zakresie projektowania mebli

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności badawczej lub artystycznej
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych wg harmonogramu
 • działalność organizacyjna wg wskazań dziekana

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. zgłoszenie konkursowe
 • 2. życiorys zawodowy
 • 3. oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów określonych w art. 113 przywołanej wyżej ustawy
 • 4. kopie dokumentów stwierdzających posiadanie wymaganych i dodatkowych kwalifikacji, w tym portfolio w wersji cyfrowej dokumentujące osiągnięcia artystyczne i badawcze
 • 5. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia

Załączniki