Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nawigacyjny
Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Miejsce: Gdynia
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO

ogłasza konkurs

NA STANOWISKO ASYSTENTA W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH
W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 24.06.2024 r.
DATA SKŁADANIA OFERT: 24.07.2024 r. godz. 14:00
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 31.07.2024 r.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:
• Miejsce zatrudnienia (jednostka organizacyjna): Katedra Matematyki/ Wydział Nawigacyjny.
• Lokalizacja: ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia (część zajęć może być realizowana na Wydziale Nawigacyjnym przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni).
• Wymiar czasu pracy: zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.
• Warunki pracy i płacy: umowa o pracę, wynagrodzenie zgodne z warunkami umowy.
• Przewidywana data zatrudnienia: 01.09.2024 r.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe na kierunku matematyka.
 • Dyplom magistra uzyskany na kierunku matematyka.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym aktywny udział w pracach badawczo – rozwojowych realizowanych w środowisku międzynarodowym.
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów i aplikacji komputerowych, w tym aplikacje i usługi pakietu Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Teams.
 • Znajomość podstaw programowania.

Mile widziane

 • Dobra znajomość języków programowania i środowisk GNU R oraz MATLAB będzie dodatkowym atutem.
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej będzie dodatkowym atutem.
 • Doświadczenie w pracy badawczo-naukowej oraz posiadanie dorobku naukowego będzie dodatkowym atutem.
 • Predyspozycje do pracy naukowej oraz do pracy dydaktycznej ze studentami.

Zakres obowiązków

 • Praca naukowo – badawcza.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 • Przygotowanie materiałów do zajęć dydaktycznych.
 • Wykonywanie prac organizacyjnych oraz poleceń przełożonego.

Oferujemy

 • W ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.
 • Wczasy pod gruszą.
 • Bony upominkowe dla dzieci i dofinansowanie do wydarzeń kulturalnych.
 • Warsztaty, szkolenia w ramach rozwijania kompetencji zawodowych.
 • Wyjazdy integracyjne, eventy okolicznościowe.
 • Możliwość stałego rozwoju i zdobywania wiedzy oraz doświadczeń w związku z licznymi wydarzeniami naukowymi, kulturalnymi, konferencjami, wyjazdami służbowymi, wizytami zagranicznych gości w Uniwersytecie Morskim w Gdyni.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UMG.
 • CV
 • Kserokopie posiadanych dyplomów, certyfikatów itp.
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Ewentualny wykaz osiągnieć naukowych.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Kserokopie wymaganych dokumentów do Katedry Matematyki Uniwersytetu Morskiego w Gdyni drogą pocztową na adres:

  Uniwersytet Morski w Gdyni, Katedra Matematyki, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, pokój C-306
  • Telefon: 58 55 86 233
  • E-mail: km@wn.umg.edu.pl