Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Teatru Tańca Filia AST w Bytomiu
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
 • Miejsce: Bytom
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki filmowe i teatralne

Opis stanowiska

Rektor Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
ogłasza w dniu 26 czerwca 2024 r.
konkurs na Wydziale Teatru Tańca Filia AST w Bytomiu
na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w dziedzinie sztuki, dyscyplina sztuki filmowe i teatralne
w pełnym wymiarze czasu pracy
do prowadzenia przedmiotów Sceny improwizowane ruchowe, Partnerowanie, Taniec fizyczny, Technika tańca współczesnego, Improwizacja kontaktowa

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu magistra lub magistra sztuki,
 • czynne wykonywanie zawodu aktora, tancerza, choreografa,
 • osiągnięcia w organizacji życia naukowego lub artystycznego,
 • predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego potwierdzone listem referencyjnym.

Zakres obowiązków

 • Określone Regulaminem Pracy Pracowników Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie kandydata,
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby starającej się o zatrudnienie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
 • informacje o dorobku artystycznym, naukowym lub pedagogicznym,
 • list referencyjny, potwierdzający predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów,
 • oświadczenie w trybie art. 113 (o niekaralności) oraz art. 118 (o braku pokrewieństwa) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Załączniki