Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Systemów Informatycznych, Instytut Informatyki Technicznej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Nasze wymagania

 • Kandydat posiada stopień magistra nauk technicznych,
 • wykazał zainteresowanie naukowe i dydaktyczne oraz zdolności do ich rozwijania,
 • posługuje się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami,
 • posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pisanie publikacji i wygłaszanie referatów,
 • posiada umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy,

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych,
 • aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z informatyką na kierunkach studiów realizowanych w SGGW.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW,
 • kopia dyplomu nadania stopnia magistra lub inny dokument potwierdzający posiadanie stopnia magistra,
 • curriculum vitae z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz prac opublikowanych (oraz przyjętych do druku, wymagane zaświadczenie redakcji),
 • oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • osobiście: sekretariat Instytutu Informatyki Technicznej, budynek 34, pokój 3/28A, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, telefon: 22 593 73 51

  elektronicznie: iit@sggw.edu.pl, oraz cc: alexander_prokopenya@sggw.edu.pl