Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe - magister fizjoterapii, kursy: fizjoterapia uroginekologiczna, McKenzie - Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia (MDT);
 • posiada umiejętność przekazywania wiedzy i zachęcania do jej pogłębiania, potwierdzoną bardzo dobrymi wynikami w ocenie studentów i doktorantów w zakresie wypełniania przez nauczyciela obowiązków związanych z kształceniem;
 • znajomość języka niemieckiego na poziomie A1;
 • znajomość MsOffice.

Zakres obowiązków

 • opracowanie i udostępnianie studentom i doktorantom materiałów dydaktycznych, w tym przygotowywanie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
 • przygotowywanie pytań i testów egzaminacyjnych;
 • kształcenie i wychowanie studentów;
 • sprawowanie opieki nad studenckimi kołami naukowymi;
 • uczestnictwo w procesach organizacyjnych Uczelni;
 • podnoszenie kompetencji zawodowych;
 • przygotowanie oferty zajęć fakultatywnych.

Oferujemy

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy:
 • wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • atrakcyjne dydaktycznie środowisko pracy;
 • atrakcyjny pakiet benefitów: „wczasy pod gruszą", „trzynasta pensja", dofinansowanie aktywności sportowej itp.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys naukowy;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • spis publikacji z uwzględnieniem punktacji naukowej, potwierdzony własnoręcznym podpisem;
 • wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych;
 • skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • skan certyfikatu lub zaświadczenia wydanego przez Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, potwierdzającego znajomość języka obcego, z wskazaniem poziomu zaawansowania oraz okresu jego ważności;
 • oświadczenie o niekaralności, oświadczenie dotyczące statusu zatrudnienia w Uniwersytecie, deklaracja o konieczności ukończenia szkolenia z zakresu metodyki nauczania;

Załączniki