Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta (1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy w grupie badawczo- dydaktycznej) w Katedrze Chorób Wieku Rozwojowego.

Nasze wymagania

 • dyplom ukończenia studiów na kierunku lekarskim
 • predyspozycje i kwalifikacje do pracy badawczo- dydaktycznej
 • specjalizacja zgodną z profilem jednostki (ukończona lub w trakcie)
 • doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami
 • dorobek naukowy zgodny z profilem jednostki
 • biegła znajomość języka polskiego oraz angielskiego

Zakres obowiązków

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 115)

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku asystenta w pełnym wymiarze czasu pracy

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • wymienione w załączniku

Załączniki