Asystent stanowisko dydaktyczne

Dział Spraw Pracowniczych
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Opis stanowiska

REKTOR AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (grupa pracowników dydaktycznych)
w Zakładzie Kinezyterapii, w Instytucie Nauk Stosowanych, na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej
w pełnym wymiarze czasu pracy

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe – dyplom ukończenia studiów na kierunku fizjoterapii z tytułem magistra.
 • Potwierdzenie uczestnictwa w kursach oraz znajomość metod terapeutycznych – Kinetic Control (min. 4 moduły), Kinesiotaping, MC Connell Institute (min. 2 moduły), Movement System Impairments.
 • Potwierdzenie uczestnictwa w kursach technik manualnych – Kompleksowa Integracja Strukturalna (min. 3 moduły), VED Concept – Wiskoelastyczne odkształcania powięzi (min. 2 moduły).
 • Potwierdzone doświadczenie w specjalistycznej terapii ręki.
 • Umiejętność obsługi aparatury do wirtualnej rehabilitacji (X-Cogni, platforma Alfa z osprzętem VAST, Jupiter z osprzętem VAST, platforma Sigma z osprzętem VAST, Telko z osprzętem VAST, Vectis mini z osprzętem VAST) - ukończone szkolenie
 • Doświadczenie w pracy naukowo-badawczej (udział w realizacji projektów naukowych, wystąpienia na konferencjach, publikacje).
 • Zaawansowaną znajomość języka angielskiego (poziom C 1 lub wyższy) – możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim – potwierdzone certyfikatem.
 • Doświadczenie organizacyjne i umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków

 • Praca dydaktyczna ze studentami AWF.

Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę z możliwością rozwoju naukowego na nowoczesnej uczelni;
 • Pakiet świadczeń socjalnych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu;
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 • życiorys;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • oświadczenie stwierdzające, że AWF w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Dziale Spraw Pracowniczych Sekcja Kadr AWF, budynek A, pokój 207.
  Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie,
  al. Jana Pawła II 78,
  31-571 Kraków,
  tel. 12 683 12 47.