Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Kolegium Analiz Ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Demografii, w Instytucie Statystyki i Demografii, w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Nasze wymagania

 • tytuł magistra nauk ekonomicznych lub równorzędny,
 • biegła znajomość języka polskiego i języka angielskiego, w tym możliwość prowadzenia zajęć w tych językach,
 • zainteresowania naukowe w zakresie ekonomii, demografii i statystyki,
 • znajomość co najmniej jednego z pakietów lub języków programowania służących do analiz statystycznych R, SAS, STATA, SPSS, SQL na poziomie zaawansowanym i jednego na poziomie średnio zaawansowanym,
 • gotowość do podjęcia zatrudnienia od początku semestru zimowego roku akademickiego 2024/2025.

Mile widziane

 • biegła znajomość zagadnień związanych z: a. badaniami społecznymi z użyciem metod ilościowych, b. analizami w praktyce społecznej lub gospodarczej, w szczególności analizą danych pochodzących z badań reprezentacyjnych dotyczących procesów społecznych, danych z badań panelowych, c. metodami analiz statystycznych, włączając analizy wielopoziomowe i analizy diad,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • posiadanie przynajmniej jednej publikacji naukowej w dyscyplinie ekonomia i finanse,
 • udział z referatem w konferencji/konferencjach, w tym międzynarodowych.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności naukowej,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • prace organizacyjne na rzecz Uczelni.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie adresowane do JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, dostępny na stronie: https://www.sgh.waw.pl/sprawy-kadrowe,
 • CV,
 • kserokopia dyplomu magisterskiego lub dokumentu równorzędnego,
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz o tym, iż w przypadku wygrania konkursu SGH będzie podstawowym miejscem pracy, dostępne na stronie: https://www.sgh.waw.pl/sprawy-kadrowe,
 • klauzula RODO dostępna na stronie: https://www.sgh.waw.pl/sprawy-kadrowe.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać w Biurze Kolegium Analiz Ekonomicznych, Warszawa, ul. Madalińskiego 6/8, pok. 230.
  W przypadku dokumentów wysyłanych pocztą należy je wysłać na adres:
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  al. Niepodległości 162
  02-554 Warszawa