asystent

Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza do aplikowania o zatrudnienie w Katedrze Hydrobiologii na stanowisku asystenta badawczo-technicznego, nauczyciela akademickiego w grupie pracowników badawczych, w ramach umowy o pracę.