adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Biologii
Uniwersytet Jagielloński
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Stanowisko: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Dziedzina nauki: nauki biologiczne, specjalność genetyka i genomika populacyjna

Opis: Adiunkt będzie zaangażowany w prowadzenie zajęć dydaktycznych w językach polskich i angielskich, dla studentów studiów I i II stopnia oraz doktorantów oraz w działalność naukową z zakresu genetyki i genomiki populacyjnej.

Wymagania: (dodatkowe kryteria)

– biegła znajomość języka polskiego i angielskiego

– doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w językach polskim i angielskim w zakresie:

            – genetyki populacyjnej

            – genomiki

            – wykorzystania metod molekularnych w biologii ewolucyjnej

– bardzo dobra znajomość genetyki i genomiki populacyjnej

– udokumentowane publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym doświadczenie w analizie danych o polimorfizmie DNA uzyskanych metodami sekwencjonowania wysokoprzepustowego

– umiejętność programowania w:

            – powłoce systemu Linux

            – języku skryptowym, np. Python lub Perl

            – R

– udokumentowana umiejętność uzyskiwania środków na badania ze źródeł zewnętrznych

Załączniki