Asystent stanowisko badawcze

Wydział Nauki o Żywności/Katedra Fizyki i Biofizyki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Miejsce: Olsztyn
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 7000 zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Projekt poświęcony jest przełomowej technologii zwanej ultraszybką relaksometrią Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (MRJ) o wysokiej rozdzielczości (UHRR). Technologia ta umożliwia analizę procesów dynamicznych zachodzących w złożonych układach materii skondensowanej w skali czasowej od pikosekund do mikrosekund z rozdzielczością atomową. Aby w pełni wykorzystać koncepcję UHRR, konieczne jest opracowanie modeli teoretycznych procesów relaksacji dla złożonych układów molekularnych. Opis teoretyczny musi uwzględniać różne mechanizmy procesów relaksacji w połączeniu ze złożoną dynamiką molekularną. Prototypy urządzeń UHRR zostaną wykorzystywane w szerokim zakresie zagadnień (projektowanie leków, nauki o żywności i zdrowiu, energia).

Nasze wymagania

 • Tytuł magistra (lub równoważny) fizyki, chemii, nauk o materiałach, nanotechnologii, biotechnologii lub nauk pokrewnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym aktywny udział w badaniach naukowych i prezentację ich wyników
 • Preferowana znajomość podstaw Magnetycznego Rezonansu Jądrowego lub innych metod spektroskopowych

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie eksperymentów relaksacji Magnetycznego Rezonansu Jądrowego dla układów jonowych w formie ciał stałych
 • Udział w analizie wyników eksperymentów relaksacji Magnetycznego Rezonansu Jądrowego
 • Udział w przygotowywaniu artykułów naukowych
 • Prezentacja wyników badań na konferencjach naukowych

Oferujemy

 • KWOTA: 7000.00 PLN/miesiąc brutto/brutto
 • OKRES: 13 miesięcy (nie dłużej niż do 30.09.2025)

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
 • List motywacyjny
 • Życiorys zawierający opis kompetencji Kandydata w odniesieniu do stawianych wymagań
 • Wykaz publikacji i innych osiągnięć naukowych
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich (lub równoważny dokument)
 • Kwestionariusz osobowy (https://bip.uwm.edu.pl/menu/baza-dokumentow-sprawy-kadrowe/#111)
 • Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie (https://bip.uwm.edu.pl/menu/baza-dokumentow-sprawy-kadrowe/#123)
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (https://bip.uwm.edu.pl/menu/baza-dokumentow-sprawy-kadrowe/#126)

Załączniki