asystent

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechnika Warszawska

Ukończenie studiów wyższych. Prowadzenie badań dotyczących metod analizy danych, w tym m.in. w zakresie bioinformatyki.
Wymienione dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75 (Gmach Matematyki pok. 17), 00-662 Warszawa, tel. 22-621-93-12; 22 234-79-88. Bliższych informacji udziela: Sekretariat Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 10.01.2020 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.