asystent

Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie