asystent

Wydział Zarządzania i Transportu
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

INSTYTUCJA: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
MIASTO: Bielsko-Biała
STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport
DATA OGŁOSZENIA OFERTY: 22.12.2020
TERMIN ZAKOŃCZENIA SKŁADANIA OFERT: 25.01.2021
LINK DO STRONY: www.ath.bielsko.pl
EMAIL: dwzit@ath.eu
SŁOWA KLUCZOWE: asystent, transport

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
1. tytuł zawodowy: magister inżynier kierunku transport lub mechanika i budowa maszyn lub automatyka i robotyka,
2. komunikatywna znajomość języka angielskiego,
3. znajomość i umiejętności obsługi pakietu aplikacji biurowych,
4. umiejętność tworzenia i obsługi stron internetowych,
5. znajomość zagadnień związanych ze środkami transportu (szczególnie z zakresu sterowania i obsługi bezzałogowych statków latających),
6. predyspozycje do pracy na stanowisku badawczo-dydaktycznym,
7. umiejętność programowania oraz publikacje naukowe będą dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty:
1. Kopia aktu nominacji lub kopia dyplomu
2. Podanie wraz z listem motywacyjnym
3. CV
4. Wykaz publikacji – jeśli dotyczy
5. Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu ATH będzie podstawowym miejscem pracy

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 09.02.2021
Planowane zatrudnienie: 15.02.2021
Bliższe informacje można uzyskać w Dziekanacie Wydziału Zarządzania i Transportu
(Bielsko-Biała, ul. Willowa 2, bud. L, pok.204, tel.33-8279207)