asystent

Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Ogłoszenie konkursowe na stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Wieku Rozwojowego.