asystent

Wydział Nawigacyjny, Katedra Nawigacji

Dziekan Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Nawigacji z możliwością zatrudnienia na stanowisku badawczo-dydaktycznym.
Więcej informacji w załącznikach.