asystent

Wydział Lekarski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

• Kandydat ubiegający się o stanowisko asystenta naukowego (post-doc) w Katedrze Neurochirurgii powinien posiadać stopień naukowy doktora nauk biologicznych, nauk medycznych, weterynaryjnych, rolniczych lub pokrewnych. Od kandydata wymagane są znajomość technik biologii molekularnej, technik komórkowych, mikroskopowych, statystycznych, znajomość zagadnień związanych z udarem mózgu, udokumentowana praca ze zwierzętami oraz ukończone szkolenie dla osób sprawujących opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi. Kandydat powinien posiadać dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach z listy Journal Citation Reports. w okresie pobierania tego wynagrodzenia kandydat nie może być zatrudniony na podstawie innej umowy o pracę oraz w okresie pobierania tego wynagrodzenia kandydat nie może pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich w konkursach NCN.