asystent

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Najnowsze ogłoszenia

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
– posiada tytuł magistra w dyscyplinie socjologia;
– ma doświadczenie badawcze lub analityczne dotyczące mediów tradycyjnych lub/i elektronicznych o charakterze badawczym;
– ma dorobek publikacyjny z socjologicznej analizy mediów;
– bierze czynny udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach o tematyce medioznawczej;
– posiada biegłą znajomość języka polskiego, a także bardzo dobrą znajomość języka angielskiego.
Dodatkowym atutem będą:
– znajomość polskich standardów badawczych w obszarze mediów
– doświadczenie w rynkowych badaniach mediów
– doświadczenie w monitoringu treści medialnych