asystent

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych:
– ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku geodezja i kartografia,
– posiadanie predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
– zainteresowania badawcze związane z dziedziną naukową geodezja i kartografia,
– biegłe posługiwanie się językiem polskim oraz znajomość języka obcego nowożytnego,
– nienaganna postawa etyczno-moralna,
– umiejętność pracy w zespole.
Kryteria dodatkowe:
– ukończony kurs pedagogiczny,
– znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
– inne umiejętności i kwalifikacje potwierdzone certyfikatem.