asystent

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych:
− ukończone studia magisterskie na kierunku budownictwo,
− praca dyplomowa magisterska z tematyki konstrukcji budowlanych,
– pogłębiona znajomość zagadnień związanych z modelowaniem numerycznym konstrukcji budowlanych,
− rozmowa kwalifikacyjna z Kierownikiem Katedry,
− w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka
polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie
zajęć ze studentami.
Kryteria dodatkowe:
− komunikatywny język angielski na poziomie B1,
− dyspozycyjność czasowa,
− umiejętność pracy w zespole.