asystent

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych:
– stopień magistra inżyniera kierunku Inżynieria Środowiska o specjalności urządzenia sanitarne,
– doświadczenie w badaniach terenowych i laboratoryjnych z zakresu analiz środowiskowych np. analiza jakości powietrza,
– doświadczenie praktyczne w zakresie wykonawstwa sieci gazowych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
– mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu inżynierii środowiska,
– znajomość pakietu MS Office oraz programów wspomagających projektowanie infrastruktury podziemnej
tj. AutoCAD, Profil Koordynator,
– w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.