asystent

Instytut Matematyki i Fizyki
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Kandydat powinien legitymować się wiedzą w zakresie fizyki teoretycznej, w szczególności w dziedzinie plazmoniki i oddziaływania nanostruktur ze światłem. Kandydat powinien posiadać wiedzę i obejmujące zagadnienia modelowania propagacji plazmonów powierzchniowych w cienkich warstwach oraz w pobliżu ośrodków atomowych. Od kandydata oczekuje się dobrego, praktycznego przygotowania numerycznego.
Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych:
1) posiadanie stopnia magistra nauk fizycznych lub magistra inżyniera fizyki technicznej
2) doświadczenie w tworzeniu algorytmów numerycznych związanych z metodą FDTD.