asystent

Wydział Wychowania Fizycznego
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Zapraszamy Państwa do do składania ofert na ogłoszony konkurs na stanowisko w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Katedry Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej Wydziału Wychowania Fizycznego

Dokumentację konkursową prosimy przesłać na adres: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego (40-065),
ul. Mikołowska 72A, do dnia 04.09.2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie zakończone do 08.09.2020r.