asystent

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Najnowsze ogłoszenia

Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych:
 stopień magistra w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplina: inżynieria lądowa i transport;
 praca dyplomowa magisterska z tematyki budownictwa ogólnego lub materiałoznawstwa budowlanego lub fizyki budowli;
 dobra znajomość programów numerycznych do wspomagania prac inżynierskich i biurowych;
 umiejętność czytania i tworzenia dokumentacji technicznej;
 znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2;
 inne umiejętności i kwalifikacje potwierdzone certyfikatem;
 w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.
Od kandydata oczekuje się:
 dążenia do dalszego rozwoju naukowego;
 kreatywności w rozwiązywaniu problemów naukowych i technicznych;
 dyspozycyjności czasowej;
 odpowiedzialności oraz komunikatywności;
 umiejętności pracy samodzielnej i w zespole.