Asystent / adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Ekonomii i Zarządzania
  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • filozofia

Nasze wymagania

  • Kandydat ubiegający się o zatrudnienie powinien spełniać wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz powinien posiadać: - ukończone studia II stopnia; - poświadczone opublikowanie/przyjęcie do druku przynajmniej trzech artykułów naukowych lub doświadczenie w pracy w projektach badawczych; - biegłą znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków

  • prowadzenie badań naukowych z zakresu filozofii, upowszechniania ich wyników w formie publikacji naukowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • CV waz z wykazem dorobku naukowego oraz trzyletnim planem pracy badawczej.

Załączniki