Asystent / adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Biotechnologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • rolnictwo i ogrodnictwo

Opis stanowiska

kandydat powinien posiadać predyspozycje do prowadzenia badań naukowych z zakresu zastosowań matematyki w naukach biologicznych
i prowadzenia zajęć dydaktycznych

Nasze wymagania

 • Ukończone studia na kierunku matematyka i posiadanie stopnia zawodowego magistra matematyki lub pokrewnych specjalności
 • Znajomość języka angielskiego lub innego obcego języka nowożytnego
 • Posiadanie predyspozycji do pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie adresowane do Rektora Uczelni
 • Kwestionariusz osobowy obowiązujący w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, wraz z fotografią.
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich
 • Opis osiągnięć dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.
 • Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia twórcze kandydata, jeżeli takie posiada
 • Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu obowiązujących na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać w terminie do 12.08.2024 r. w sekretariacie Katedry Metod Matematycznych i Statystycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, pokój 713.