Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Opis w załączniku.