Asystent badawczy

Uniwersytet Warszawski

Konkurs na stanowisko asystenta ( grupa pracowników: badawcza), na pełny etat

 w Instytucie Historii Sztuki UW do realizacji projektu badawczego NCN (MOZART)

 Wyłom w systemie. „Firmy polonijne” 1976 – 1994