Badacz wizytujący stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: ok. 7000 zł brutto/m-c zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Opis stanowiska

Stanowisko typu post-doc w projekcie, który ma na celu wykorzystanie zalet fotonicznych układów kwantowych do połączenia obu paradygmatów: demonstracji kwantowych sieci neuronowych, które wykorzystują nowatorskie kwantowe urządzenia memrystorowe do wprowadzenia sterowalnych nieliniowych operacji bramkowych i pamięci krótkotrwałej. Zintegrowany procesor fotoniczny zostanie zrealizowany na szklanym podłożu za pomocą mikroobrobku laserowego femtosekundowego, techniki, która zapewnia wyjątkowe zalety, takie jak rekonfigurowalność obwodu, niskie straty wtrącenia, szybkie prototypowanie i trójwymiarowa topologia obwodu, z których wszystkie mają kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu. Procesor kwantowy będzie w stanie wykonywać programowalne skończone dyskretne transformacje matematyczne. Łącząc uzupełniającą się wiedzę w zakresie fotonicznych obliczeń kwantowych, zintegrowanej fotoniki kwantowej i kwantowej teorii informacji, zbudujemy przestrajalną fotoniczną kwantową sieć memrystorową.

Nasze wymagania

 • Kandydat na stanowisko powinien posiadać stopień doktora nie dłużej niż 7 lat przed rozpoczęciem pracy na tym stanowisku. Ten okres może być wydłużony na wniosek kandydata o rok na każde urodzone lub adoptowane dziecko, które było pod osobistą opieką kandydata.
 • Doświadczenie w badaniach z zakresu: fotoniki kwantowej, przetwarzania informacji kwantowej, obliczeń kwantowych, obliczeń rezerwuarowych, kwantowego uczenia maszynowego.
 • Praktyka programowania numerycznego i dobra znajomość narzędzi matematycznych (np. Matlab lub Wolfram Mathematica) oraz ogólnego oprogramowania komputerowego (np. Microsoft Office, Skype) oraz środowiska składu LaTeX.
 • Płynność w pisanym i mówionym angielskim (co najmniej poziom B2 lub C1).
 • Podczas zatrudnienia pracownik nie powinien otrzymywać innych środków z tytułu umowy o pracę od żadnego innego pracodawcy.
 • Kandydaci na to stanowisko powinni być osobami ambitnymi, pracowitymi, z wolą samorozwoju i dużą motywacją do pracy naukowej.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań pod nadzorem Kierownika Projektu.
 • Wykonywanie obliczeń.
 • Przygotowanie manuskryptów.
 • Udział w konferencjach i wizytach badawczych.
 • Publikowanie wyników prac.
 • Regularne studiowanie literatury i sugerowanie rozwiązań problemów naukowych.
 • Wykonywanie pomocniczych zadań organizacyjnych i administracyjnych.
 • Raportowanie.

Oferujemy

 • Umowę o pracę na okres 20 miesięcy (począwszy od 01 listopada 2023 r.);
 • Stałe miesięczne wynagrodzenie ok. 7000 zł/brutto;
 • Dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka”;
 • Współpraca z partnerami w międzynarodowym konsorcjum.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • List do Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego z podpisaną klauzulą RODO (dostępna w załączeniu).
 • Kopia dyplomu doktorskiego.
 • Naukowe CV z listą publikacji.
 • Co najwyżej trzy niedawne publikacje.
 • Krótki opis dotychczasowych i przyszłych badań (1-2 strony).
 • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim (dostępne w załączeniu).

Załączniki