Asystent badawczy

Wychowania Fizycznego i Zdrowia
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Konkurs na stanowisko asystenta badawczego w Zakładzie Nauki o Sporcie i Treningu

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biurodziekana.bp@awf.edu.pl