asystent – pracownik badawczo-dydaktyczny

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku
  • Dziedzina nauki: historia

1.Warunki konkursu:

a) Wymagania podstawowe:

1.      Magisterium lub doktorat w dyscyplinie historia.

2.      Doświadczenie w realizacji projektów z zakresu humanistyki cyfrowej (digital humanities); preferowany jest tu udział w charakterze kierownika lub wykonawcy w projektach grantowych z tego zakresu przede wszystkim NCN, NPRH, instytucji unijnych).

3.      Autorstwo publikacji wykorzystujących nowoczesne narzędzia cyfrowe.

 

b) Kryteria dodatkowe:

1.      Doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów grantowych.

2.      Dobra znajomość specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego w humanistyce cyfrowej (np. bazy danych, narzędzia GIS, programy do analizy statystycznej, QDA).

3.      Dobra znajomość języka angielskiego.

4.      Doświadczenie publikacyjne w wydawnictwach i czasopismach punktowanych (historia), w szczególności publikacje w czasopismach znajdujących się w bazach Scopus itp.

5.      Doświadczenie dydaktyczne.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.hism@uwb.edu.pl