ADIUNKT

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I NAUK O ŚRODOWISKU
Politechnika Białostocka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk rolniczych

Konkurs dotyczy stanowiska ADIUNKTA w Katedrze Środowiska Leśnego na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Osoba zatrudniona będzie na stanowisku badawczo-dydaktycznym z obowiązkami polegającymi na prowadzeniu:

1) badań naukowych w dyscyplinie nauk leśnych;

2) zajęć dydaktycznych na kierunku leśnictwo z zakresu przyrodniczych podstaw leśnictwa oraz przedmiotów z grupy: ekologia, ochrona przyrody, edukacja przyrodniczo-leśna, towaroznawstwo leśne i in.

WYMAGANIA

•  stopień doktora lub doktora inżyniera w dziedzinie nauk rolniczych, inżynieryjno-technicznych, ścisłych lub przyrodniczych,

•  ukończone studia na kierunku leśnictwo,

•  doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych,

•  mile widziane umiejętności praktyczne w zakresie leśnictwa lub udokumentowane doświadczenie w branży związanej z leśnictwem,

•  biegła znajomość języka polskiego,

•  zobowiązanie do publikowania w przyszłej pracy naukowej w czasopismach związanych z dyscypliną nauk leśnych.

Dokumenty należy składać w terminie do 16.08.2022r.

DO SEKRETARIATU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I NAUK O ŚRODOWISKU POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

15-351 BIAŁYSTOK

UL. WIEJSKA 45E, POKÓJ 32

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Politechniki Białostockiej.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na e.stachniewicz@pb.edu.pl