adiunkt (pracownik badawczo-dydaktyczny)

Wydział Filologiczny
Uniwersytet w Białymstoku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: literaturoznawstwo

 

Białystok, 5 lipca 2021 r.

 

 

Dziekan Wydziału Filologicznego

Uniwersytetu w Białymstoku

za zgodą Jego Magnificencji Rektora i Rady Wydziału

ogłasza konkurs na stanowisko

 

adiunkta na czas określony od 1.10.2021 r. do 30.09.2023 r.

w zakresie literaturoznawstwa polskiego

 

 

I. Warunki konkursu

Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające następujące kryteria kwalifikacyjne:

 

1.       stopień doktora nauk humanistycznych lub doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa polskiego,  

2.       dorobek naukowy w zakresie literaturoznawstwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem edytorstwa tekstów z przełomu XIX i XX wieku,

3.       doświadczenie w pracy dydaktycznej,

4.       mile widziane doświadczenie w realizacji projektów grantowych.

 

II. Wymagane dokumenty:

 

1.       podanie do JM Rektora,

2.       życiorys  naukowy i kwestionariusz osobowy,

3.       odpis dyplomu doktorskiego i magisterskiego,

4.       udokumentowanie dorobku organizacyjnego i dydaktycznego,

5.       udokumentowanie dorobku naukowego w zakresie konkursu,

6.       spis publikacji,

7.       oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ust. 1 Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO,

8.       inne dokumenty, które kandydat chce załączyć.

 

III. Dokumenty należy złożyć na adres:

 

Sekretariat Dziekana Wydziału Filologicznego, 15 – 420 Białystok, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, w terminie do 5 sierpnia 2021 roku.

 

IV. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 września 2021 roku.

 

V. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na filolog@uwb.edu.pl