ASYSTENT

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I NAUK O ŚRODOWISKU
Politechnika Białostocka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk rolniczych

Konkurs dotyczy stanowiska ASYSTENTA w Katedrze Środowiska Leśnego Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Osoba zatrudniona będzie w Katedrze Środowiska Leśnego na stanowisku badawczo-dydaktycznym, z obowiązkami polegającymi na prowadzeniu:

1) badań naukowych w dyscyplinie nauk leśnych;

2) zajęć dydaktycznych na kierunku leśnictwo z zakresu przyrodniczych podstaw leśnictwa oraz przedmiotów z grupy: certyfikacja w leśnictwie, entomologia leśna, łowiectwo, ochrona lasu, systemy informatyczne w zarządzaniu lasami, towaroznawstwo leśne i in.

Wymagania:

•  tytuł magistra lub magistra inżyniera w dziedzinie nauk rolniczych, inżynieryjno-technicznych lub ścisłych i przyrodniczych,

•  ukończone studia na kierunku leśnictwo,

•  doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych,

•  mile widziane umiejętności praktyczne w zakresie leśnictwa lub udokumentowane doświadczenie w branży związanej z leśnictwem,

•  biegła znajomość języka polskiego,

•  zobowiązanie do publikowania w przyszłej pracy naukowej w czasopismach związanych z dyscypliną nauk leśnych.

 

Dokumenty należy składać w terminie do 05-08-2022

Sekretariat Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej

 ul. Wiejska 45A, pokój 32

15- 351 Białystok

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Politechniki Białostockiej.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na e.stachniewicz@pb.edu.pl