Asystent

Instytut Zarządzania
Uniwersytet w Białymstoku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Dyrektor Instytutu Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
w Zakładzie Zarządzania Strategicznego Instytutu Zarządzania

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na iz@uwb.edu.pl