Profesor uczelni

Wydział Chemii
Uniwersytet w Białymstoku

Konkurs na stanowisko  profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chemii Fizycznej w Zakładzie Chemii Strukturalnej