Lektor

Studium Języków Obcych
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

INSTYTUCJA: Studium Języków Obcych Akademii Techniczno–Humanistycznej
MIASTO: Bielsko–Biała
STANOWISKO: Lektor
DYSCYPLINA NAUKOWA: Metodyka nauczania języka angielskiego/Translatoryka
DATA OGŁOSZENIA: 19. 07.2021r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT:  20.08.2021r.
LINK DO STRONY: www.sjo.ath.bielsko.pl
SŁOWA KLUCZOWE: lektor, język angielski
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Wymagania konkursowe:

  • ukończone studia magisterskie na kierunku Filologia Angielska (z przygotowaniem pedagogicznym),
  • specjalność nauczycielska albo specjalizacja z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego lub translatoryki,
  • udokumentowane doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego specjalistycznego (technicznego, medycznego i biznesowego) będzie dodatkowym atutem,
  • preferowani będą kandydaci z kilkuletnim doświadczeniem w pracy dydaktycznej w wyższej uczelni

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć:

  • podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora,
  • kwestionariusz osobowy,
  • CV,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Planowany termin zatrudnienia: 15.09.2021r.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 23. 08. 2021r. drogą pocztową na adres:
Studium Języków Obcych Akademii Techniczno–Humanistycznej, 43–309 Bielsko–Biała, ul. Willowa 2.

W przypadku zatrudnienia w ATH, zgodnie z postanowieniami art. 101 (1) Kodeksu pracy, pracownik zobowiązuje się, że nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej wobec Pracodawcy.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@ath.bielsko.pl