profesor uczelni (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Zarządzania i Informatyki
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

INSTYTUCJA: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
MIASTO: Bielsko-Biała
STANOWISKO: profesor Uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o zrządzaniu i jakości
DATA OGŁOSZENIA OFERTY: 22.11.2021
TERMIN ZAKOŃCZENIA SKŁADANIA OFERT: 05.01.2022
LINK DO STRONY: www.ath.bielsko.pl, EMAIL: dwzit@ath.eu

SŁOWA KLUCZOWE: praca-ATH Bielsko-Biała, profesor Uczelni, nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia, finanse

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

 1. tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości,
 2. znaczący dorobek naukowy w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości udokumentowany publikacjami w wydawnictwach i czasopismach zgodnych z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 22.02.2019 w sprawie ewaluacji działalności naukowej z późn.zm.,
 3. doświadczenie w zakresie aplikowania o granty naukowe oraz uczestnictwa w realizacji projektów badawczych,
 4. doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania,
 5. znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie wymienionym w punkcie 4.

Wymagane dokumenty:

 • Kopia aktu nominacji lub kopia dyplomu
 • Podanie wraz z listem motywacyjnym
 • CV
 • Wykaz publikacji
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu ATH będzie podstawowym miejscem pracy

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 31.01.2022
Planowane zatrudnienie: na czas określony 1 roku, począwszy od semestru letniego w roku akademickim 2021/2022

Bliższe informacje można uzyskać w Dziekanacie Wydziału Zarządzania i Transportu (Bielsko-Biała, ul. Willowa 2, bud. L, pok.204, tel.33-8279207)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dwzit@ath.bielsko.pl