Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Kandydat na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych zostanie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze Zarządzania Innowacjami Organizacyjnymi w Pracowni Metod i Technik Zarządzania. Wymagane jest posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na grazyna.tyszczuk@utp.edu.pl