: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  • Miejsce: Bydgoszcz
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska

Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych:

–  posiadanie stopnia naukowego doktora,

–  udokumentowane doświadczenie związane z daną branżą,

–  doświadczenie w wykonawstwie i sporządzaniu dokumentacji projektowej w zakresie specjalności inżynieria sanitarna,

–  aktywne uczestniczenie w organizacji i modernizacji zajęć dydaktycznych,

–  motywacja do prowadzenia badań naukowych oraz umiejętność pracy w zespole,

w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Załączniki