adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Nauk o Polityce i Administracji
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

 

Konkurs dotyczy stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Stosunków
Międzynarodowych na Wydziale Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy.

Wymogiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie przez zainteresowanego stopnia
naukowego doktora w dyscyplinie nauki o polityce i administracji (lub nauki o polityce),
znajomość języka angielskiego, a także posiadanie akademickiego doświadczenia
dydaktyczno-organizacyjnego oraz dorobku publikacyjnego, który zaliczyć można do nauk
o polityce i administracji.

Zainteresowania kandydata powinny dotyczyć współczesnych nurtów teoretyczno-metodologicznych w badaniach stosunków międzynarodowych oraz problematyki globalnych
wyzwań rozwojowych, stojących przed człowiekiem i związkami politycznymi, które tworzy.
Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w aplikowaniu o środki zewnętrzne na badania
oraz złożone do wydania publikacje wysoko punktowane.

Dla obcokrajowców wymagana jest biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnopia@ukw.edu.pl