adiunkt badawczo-dydaktyczny

Instytut Geografii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o Ziemi i środowisku

Konkurs na stanowisko adiunkta, pracownika badawczo-dydaktycznego w Katedrze Geografii Krajobrazu Instytutu Geografii w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Od kandydata oczekuje się: posiadania tytułu zawodowego doktora; udokumentowanego dorobku badań naukowych prowadzonych w zakresie nauk o Ziemi i środowisku; wykazania współpracy przynajmniej z jednym zagranicznym ośrodkiem badawczo-dydaktycznym lub badawczym (np. umowa o pracę, staż długoterminowy, list polecający). Doświadczenia w zakresie pozyskiwania środków na badania naukowe (granty badawcze krajowe lub zagraniczne). Informacji dotyczącej opublikowania co najmniej 1 pracy naukowej w 2021 r. z afiliacją UKW.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na geografia@ukw.edu.pl