adiunkt (ekonomia i finanse)

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Kandydat będzie zatrudniony w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w grupie pracowników dydaktycznych.

Wymagane jest:

– doświadczenie w prowadzeniu wykładów z zakresu rachunkowości i podatków,

– prowadzenie udokumentowanych publikacjami naukowymi badań nad zagadnieniami z zakresu finansów, rachunkowości i podatków,

– znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami,

Wymagane dokumenty: cv kandydata, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego.