asystent

Wydział Zarządzania
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  • Miejsce: Bydgoszcz
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Zarządzania w Katedrze Informatyki Ekonomicznej i Controllingu

Dyscyplina naukowa: Nauki o zarządzaniu i jakości

Wymiar etatu: pełen

Data ogłoszenia: 12.05.2023 r.

Termin składania ofert: 14.06.2023 r.

Miejsce składania ofert:

Biuro Dziekana Wydziału Zarządzania

ul. Fordońska 430, pok. 119,  85-790 Bydgoszcz

Telefon: + 48 (52) 374-88-60

e-mail: dzwzr@pbs.edu.pl

Załączniki