Asystent badawczo-dydaktyczny

Technologii i Inżynierii Chemicznej
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: technologia żywności i żywienia

Asystent badawczo – dydaktyczny w Zakładzie Technologii i Inżynierii Przemysłu Spożywczego

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sylwia.kolodziejczyk@utp.edu.pl